Polska Akademia Nauk

Zespół Demografii Historycznej KND PAN

Witamy na stronie Zespołu Demografii Historycznej KND PAN

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Zespołu Demografii Historycznej KND PAN, które odbędzie się we wtorek 5 czerwca br., o godz. 11.15 w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zespołu z 17 kwietnia 2018 r.

2. Referaty naukowe:

- dr Mateusz Wyżga, Homo movens. Mobilność chłopów w Polsce przednowoczesnej na przykładzie mikroregionu krakowskiego.

- mgr Konrad Kołodziejczyk, Ludność chrześcijańska w osiemnastowiecznym Kazimierzu..

3. Informacje o nowościach wydawniczych z demografii historycznej i nauk pokrewnych.

4. Sprawy wydawnicze.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Zespołu Demografii Historycznej KND PAN

prof. dr hab. Cezary Kuklo

 

 

 

 

Terminy posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej KND PAN w 2018 r.

6 luty

17 kwiecień

5 czerwiec

2 październik

4 grudzień

Spotkania odbywają się w PKiN, sala 2604.